ดาวน์โหลดเกม A.V.A เวอร์ชั่น 4.03 แบบ Direct Download
                                                                  ขนาดไฟล์ 2.30 GB
                                                                  อัพเดตวันที่ 21/03/57
                                                                  
วิธีดาวน์โหลด Client แบบ Direct Download

 
 

                                                                  ดาวน์โหลดเกม A.V.A เวอร์ชั่น 4.03 แบบ Bittorrent  
                                                                  ขนาดไฟล์ 2.30 GB

                                                                  อัพเดตวันที่ 21/03/57
                                                                  
วิธีดาวน์โหลด Client แบบ Bittorrent

 
 

        ดาวน์โหลด manual patch 186 to 187  ขนาดไฟล์ 146 MB   >> DOWNLOAD <<  อัพเดตวันที่ 21/03/57
        ดาวน์โหลด manual patch 187 to 188  ขนาดไฟล์ 76 MB   >> DOWNLOAD <<  อัพเดตวันที่ 08/04/57
        MP5 : 97241325055f380f2527304c1cc2bd5f

 
 ACTIVE X วิธีติดตั้งพร้อมดาวน์โหลด >> click <<